Klachtenregeling

Onze klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.


Vochtschade

In geval van apparaten die defect zijn geraakt als gevolg van vochtschade voert iRepairNow de zogenaamde ‘ vochtschade reiniging’ procedure uit om vervolgschades zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder deze reiniging voert iRepairNow geen reparatie meer uit van vochtgerelateerde defecten! En zelfs na een reiniging kan het gebeuren dat er, nog steeds als gevolg van de vloeistofschade, andere onderdelen beschadigd zijn. Een week na de reparatie kan bijvoorbeeld het moederbord er alsnog mee ophouden. Zo’n vervolgschade is geenszins te wijten aan de reparatiehandelingen van iRepairNow. iRepairNow aanvaardt in deze gevallen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor vervolgschade.


Uitzonderingen

ls het apparaat bij iRepairNow aangeleverd in een van onderstaande condities, dan zal iRepairNow geen reparatie uitvoeren:


 • Als het toestel onvolledig wordt aangeleverd
 • Als het toestel in onderdelen wordt aangeleverd
 • Als derden op onjuiste wijze aan het toestel hebben gewerkt
 • Als derden kortsluiting hebben veroorzaakt
 • Als derden andere schade aan het moederbord hebben veroorzaakt
 • Als derden ondeskundig nieuwe onderdelen hebben geplaatst
 • Als derden onderdelen hebben geplaatst waarvan de garantieverzegeling gebroken is
 • Als derden ESD schade aan het toestel hebben veroorzaakt
 • Als ESD schade aannemelijk is
 • Als het vocht nog uit het toestel komt
 • Als op voorhand al duidelijk is dat reparatie niet rendabel is